Nasza petycja do Ministra Edukacji!

Czas na opanowanie chaosu w szkołach!

Zaczynamy w całej Polsce zbieranie podpisów pod petycja do ministra edukacji – z jej treścią możecie zapoznać się poniżej.

PETYCJA
W sprawie propozycji usprawnień w funkcjonowaniu polskich placówek oświatowych w czasie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Szanowny Panie Ministrze,

Jako młodzież w wieku szkolnym każdego dnia spotykamy się z problemami dotykającymi polskie placówki edukacyjne. Pandemia koronawirusa w szczególności obnażyła wady i niedociągnięcia systemu, w jakim przyszło nam kształcić młode pokolenie Polaków. Nikt nie był przygotowany na zamknięcie szkół w marcu bieżącego roku, a chaos, jaki powstał w związku z tą sytuacją, był trudny do opanowania. W naszym interesie oraz w interesie państwa jest, aby nie doprowadzić ponownie do podobnej dezorganizacji oraz aby nie ryzykować obciążeniem nauczycieli i uczniów niepotrzebnym stresem, związanym ze zmianą sposobu prowadzenia zajęć.

Dlatego wychodzimy z szeregiem propozycji, usprawniającymi funkcjonowanie polskich placówek oświatowych w okresie trwania pandemii.

Proponujemy wprowadzenie dodatkowych szkoleń uzupełniających dla nauczycieli z zakresu pracy zdalnej. Z przeprowadzonych przez nas rozmów z nauczycielami i dyrekcjami szkół wynika, że jednym z najpoważniejszych problemów jest brak odpowiedniego przygotowania grona pedagogicznego do nauki zdalnej. Wielu nauczycieli, zwłaszcza starszych, nie radzi sobie z obsługą platform edukacyjnych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest nieodpowiednia forma kursów lub ich brak. Szkolenia rozwiązałyby wiele problemów logistycznych związanych z e-learningiem i usprawniłyby kontakt na linii nauczyciel-uczeń.

Postulujemy także o wydanie zaleceń, które zachęciłyby szkoły do ujednolicenia stosowanych platform edukacyjnych w obrębie poszczególnych placówek. W zeszłym roku szkolnym dochodziło do sytuacji, w których jedna klasa korzystała nawet z siedmiu różnych platform. Prowadziło to do olbrzymiego chaosu utrudniającego pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Innym niezwykle ważnym zagadnieniem, które jest często pomijane przy omawianiu kwestii koronawirusa, są szerzące się kłamstwa, szkodzące dobru całego społeczeństwa. Dochodzi do sytuacji, w których osoby na stanowiskach publicznych, takie jak nauczyciele, w czasie trwania zajęć szkolnych, podważają istnienie lub skalę pandemii koronawirusa i wiążące się z nią zagrożenia. Jesteśmy tym głęboko zaniepokojeni i w ramach walki z dezinformacją postulujemy o przeprowadzenie w całym kraju zajęć dydaktycznych dla profesorów i uczniów na wyżej wymieniony temat, jak i warsztatów z prawidłowej oceny rzetelności źródeł informacji, pozyskiwanych w sieci w celu walki z nieprawdziwymi wiadomościami (tzw. fake newsami). Szerzenie teorii sprzecznych z przyjętą wiedzą naukową jest jednym z głównych problemów XXI wieku i naszym obowiązkiem jest tego sukcesywne zwalczanie.

Podczas nauczania zdalnego, wielu uczniów nie potrafiło poradzić sobie psychicznie z dużą ilością czasu spędzanego przed ekranami. Zadbanie o nich, poprzez wprowadzenie pojęcia higieny pracy zdalnej, przyniosłoby nieocenione korzyści w zakresie stanu psychicznego dzieci i młodzieży.
Obecna sytuacja pokazała, że w polskim systemie edukacji istnieją luki, które należy wypełnić. Z artykułu 70. Konstytucji RP. wynika, iż obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnienie obywatelom równego i powszechnego dostępu do nauki. Uważamy, że dzięki wzięciu pod uwagę wyżej wymienionych punktów oświata w Polsce mogłaby działać znacznie sprawniej i efektywniej oraz stać się przyjaźniejszym środowiskiem dla pracowników, jak i uczniów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszych postulatów.

Z poważaniem,

Młodzi .Nowocześni

 

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?