Deklaracja Ideowa „Polska Młodych”

Liberalna polityka nowego pokolenia

 

Forum Młodych Nowoczesnych powstało jako polityczna alternatywa dla młodych Polaków zawiedzionych ideową pustką z jednej, a populistycznym etatyzmem i gomułkowskim szowinizmem z drugiej strony sceny politycznej. Wierzymy, że polityka może być zarazem odważna i odpowiedzialna, że rządzący nie powinni regulować każdej sfery życia obywateli.

 

Jako organizacja liberalna swoją misję opieramy na fundamentalnych wartościach cywilizacji zachodniej: wolności, własności prywatnej, rządach prawa i na poszanowaniu zasady trójpodziału władzy. Wierzymy w opartą na humanistycznych ideałach indywidualną wartość każdej jednostki ludzkiej.

 

Koniecznym wymogiem do postępu i rozwoju cywilizacyjnego jest tolerancja. Tolerancja rozumiana jako poszanowanie ludzkiej odmienności, różnorodności, życzliwe przyzwolenie na to, aby każdy człowiek realizował swój plan życiowy bez skrępowania, bez ograniczeń innych niż poszanowanie wolności innych ludzi. Wciąż aktualne dla nas pozostają słowa Johna Stuarta Milla, który twierdził, że „ludzkość zyskuje więcej, pozwalając żyć każdemu wedle jego upodobania, niż zmuszając każdego, by żył wedle upodobania pozostałych”.

 

Nowoczesna przyszłość nie musi bezmyślnie zrywać z wartościami i doświadczeniami, które tworzyły i wciąż tworzą europejską tożsamość, będąc niezmazywalną podstawą naszej cywilizacji. Odpowiedzialne kreowanie nowoczesnej i spokojnej przyszłości nie jest możliwe bez zrozumienia i poszanowania przeszłości, tym samym kulturowego i intelektualnego dorobku przeszłych pokoleń. Szacunek do tradycji i historii nie musi oznaczać ospałego zwrotu w tył, jest on bowiem dowodem świadomości doświadczeń dziesiątek pokoleń. Wiemy, że należy respektować i kultywować wartości budujące od lat cywilizację zachodu, a zarazem analizować wszystkie przykre i tragiczne doświadczenia, które na przełomie setek lat niezaprzeczalnie odcisnęły na kartach historii swoje piętno, wciągając z nich właściwe wnioski.

 

Nowoczesna gospodarka musi być gospodarką opartą na zasadach wolnego rynku: swobodnej przedsiębiorczości, własności prywatnej, przejrzystych zasadach i niskich obciążeniach fiskalnych. Sprzeciwiamy się socjalizmowi, biurokratyzmowi i szkodliwym wizjom rozrośniętego aparatu państwowego, tłumiącego inicjatywę jednostki.

 

Sprzeciwiamy się stylowi politycznemu polegającemu na głoszeniu obietnic bez pokrycia. Populizm jest poważnym zagrożeniem dla gospodarki i sytuacji finansowej państwa. W polityce gospodarczej powinna liczyć się przyszłość, a każda reforma powinna być wprowadzana z uwzględnieniem jej długofalowych skutków. Populiści proponują rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu doprowadzą do zadłużenia państwa i regresu gospodarczego. Musimy skończyć z takim myśleniem. Polityka finansowa państwa musi opierać się na odpowiedzialności.

 

Podstawą bogactwa narodów jest praca. Silna gospodarka to dobrobyt obywateli. Sprzeciwiamy się wizji polityki społecznej opartej na arbitralnym rozdawnictwie pieniędzy podatników. Państwowa pomoc powinna być przemyślana, nastawiona na aktywizację zawodową i trafiać tylko do najbardziej potrzebujących.

 

Odwołując się do intelektualnej tradycji konstytucjonalizmu i myślicieli takich jak: Alexis de Tocqueville, Friedrich von Hayek, czy Lord John Acton podkreślamy konieczność prawnych ograniczeń demokratycznie wybranej władzy, która w przeciwnym wypadku może z łatwością przerodzić się w tyranię.

 

Udział Polski w procesie jednoczenia się Europy, podobnie jak w przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego postrzegamy jako wielką szansę na zapewnienie warunków pokojowego rozwoju gospodarczego i umocnienie fundamentów demokracji w naszym kraju i regionie. Opowiadamy się za wolnością handlu w międzynarodowych relacjach gospodarczych. Polityka zagraniczna musi być oparta na wartościach: pokoju, współpracy i poszanowaniu wolności jednostki.

 

Liberalna polityka nie jest prosta w realizacji i nie zawsze popularna. Wymaga odwagi, wierności ideałom i odpowiedzialności. Wierzymy jednak, że jest możliwa, a jej skutki zapewnią dobrobyt, rozwój i swobodę działania milionom Polaków. My, pokolenie wyzwań nieobarczone wpływem mentalności ustroju socjalistycznego i doświadczeniami poprzedniej epoki mamy odwagę i determinację, by podjąć to wyzwanie i wprowadzić ją w życie.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?